fredag 24 augusti 2007

Fältkommandon, grunder... del 2

I dag ska vi gå vidare och titta på ett exempel på hur fält kan användas i kombination med mallar för att automatiskt uppdatera exempelvis datum. Vi börjar vårat mallskapande med ett sidhuvud där dagens datum visas.


Steg 1.
Gå till menyn Infoga > Sidhuvud > Standard

Steg 2.
Högerjustera texten, exempelvis genom snabbkommandot CTRL + R

Steg 3.
Öppna ett tomt textdokument. Gå till Infoga > Fältkommando > Datum

Nu borde ditt dokument se ut ungefär så här (datumformatet skiljer sig om du använder t.ex. den engelska varianten av OOo):


För att ändra på datumformatet och visa det i formatet 2007-08-24 så dubbelklickar du på det grå fältet så öppnas en dialogruta. Där väljer du helt enkelt önskat format.

Steg 4.
Gå till Arkiv > Dokumentmall > Spara

Steg 5.
I dialogen som kommer upp sparar du din mall under kategorin "Mina mallar" som "Mall med fältkommandon".

När du sedan vill använda dig av din mall, går du till Arkiv > Nytt > Mallar och Dokument. Leta reda på filen Mall med fältkommandon och öppna det. Nu kommer ett dokument öppnas som ser ut som det ovan, men det är ett "nytt" dokument. När du sedan sparar dokumentet kommer den därmed att fråga vad du vill döpa det till, precis som när du börjat från ett tomt dokument...

En liten anmärkning om datumfältet. Med de ordinarie inställningarna så kommer fältet att visa det datum då du skapade dokumentet ifrån mallen. Det uppdateras alltså bara inuti mallen.

I nästa del ska vi lägga till ett signaturfält.

Inga kommentarer: